Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2013

Datum objave: 13. 12. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za prodajo solastniškega deleža na nepremičnini parc. št. 250/573, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri v 27,93 m2 in garažo v izmeri 15,76 m2 na naslovu Opekarska 51 v Ljubljani.

Razpisne datoteke