Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 1. 2014

Datum objave: 3. 1. 2014
Rok za prijavo: 18. 1. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišča, parc. št. 2112/64, barjanski travnik v izmeri 283 m2 in parc.št. 2112/63, barjanski travnik v izmeri 1387 m2, obe k.o. Vič, v enoti urejanja prostora delno v VI-652 in delno v VI-667.

Razpisne datoteke