Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 1. 2014

Datum objave: 6. 1. 2014
Rok za prijavo: 21. 1. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino-poslovni prostor št. P01 v izmeri 29,12 m2 in št. P02 v izmeri 26,76 m2, ki se nahajata v pritličju stavbe na naslovu Trubarjeva 76 v Ljubljani.

Rezultati razpisa