Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2014

Datum objave: 10. 1. 2014
Rok za prijavo: 25. 1. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišča parc. št. 2738/0, pozidano zemljišče v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, pozidano zemljišče v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, pozidano zemljišče, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v enoti urejanja prostora (EUP) TA-62.