Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 1. 2014

Datum objave: 15. 1. 2014
Rok za prijavo: 30. 1. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišča, parc. št. 2720/13, pozidano zemljišče v izmeri 1539 m2 in parc. št. 2720/14, pozidano zemljišče v izmeri 2437 m2, obe k. o. 1737 Tabor, v enoti urejanja prostora (EUP) TA-62.