Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 2. 2014

Datum objave: 28. 1. 2014
Rok za prijavo: 12. 2. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v izmeri 93,16 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Breg 22 v Ljubljani, stoječi na parc. št. *189, k.o. Ljubljana mesto.