Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 2. 2014

Datum objave: 11. 2. 2014
Rok za prijavo: 26. 2. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi zakupne pogodbe za zemljišče, parc. št. 1251/2 k.o. Ježica, v območju urejanja PS –66 z namensko rabo ZV – površine za vrtičkarstvo z obstoječimi vrtičkarji.