Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 3. 2014

Datum objave: 18. 2. 2014
Rok za prijavo: 5. 3. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2259/15 (ID 1735-2259/15-0) v izmeri 53 m2, k.o. 1735-Stožice.