Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 3. 2014

Datum objave: 20. 2. 2014
Rok za prijavo: 7. 3. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji za zemljišče, parc. št. 241/8, delno v izmeri 100 m2, v k.o. 2636 – Bežigrad, v enoti urejanja EU BE-483, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine. Za navedeno nepremičnino bodo sklenjene neposredne pogodbe.

Razpisne datoteke