Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2014

Datum objave: 21. 2. 2014
Rok za prijavo: 8. 3. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo, in sicer poslovni prostor št. P03 v izmeri 94,01 m2 in poslovni prostor št. G01 v izmeri 20,8 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Breg 22 v Ljubljani, stoječi na parc. št. *189, k.o. Ljubljana mesto.