Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 3. 2014

Datum objave: 21. 2. 2014
Rok za prijavo: 8. 3. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo, in sicer poslovni prostor z ID znakom št. 1725-406-13 (del) in poslovni prostor z ID znakom št. 1725-406-15, v skupni izmeri 23,01 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Cankarjeva 11 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2883, k.o.Ajdovščina.

Razpisne datoteke