Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 3. 2014

Datum objave: 3. 3. 2014
Rok za prijavo: 18. 3. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastniški delež zemljišč s parc. št. 1630/0 v izmeri 1614 m² in parc. št. 1650/0 v izmeri 918 m2, k.o. 90-Fokovci.