Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 4. 2014

Datum objave: 25. 3. 2014
Rok za prijavo: 9. 4. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1300/4 (ID 287-1300/4-0) v izmeri 4.036 m2, k.o. 287-Ključarovci pri Ormožu.