Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 4. 2014

Datum objave: 7. 4. 2014
Rok za prijavo: 22. 4. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1050/2, pozidano zemljišče v izmeri 76 m2, k. o. 1738 Dravlje, v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519.

Razpisne datoteke