Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 4. 2014

Datum objave: 8. 4. 2014
Rok za prijavo: 23. 4. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, del parc. št. 106/9, dvorišče v izmeri 54 m2, v k.o. 1695 – Karlovško predmestje, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Razpisne datoteke