Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 5. 2014

Datum objave: 22. 4. 2014
Rok za prijavo: 7. 5. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 599/5 (ID 1772-599/5-0) v izmeri 127 m2, k.o. 1772-Slape.