Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 5. 2014

Datum objave: 5. 5. 2014
Rok za prijavo: 20. 5. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor (skladišče) z ID oznako 1728-214-8 v izmeri 22,90 m2 na naslovu Stari trg 21 v Ljubljani s prodajno ceno 9.900,00 €.