Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 5. 2014

Datum objave: 16. 5. 2014
Rok za prijavo: 31. 5. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče del parc. št. 1460 v izmeri 78 m2, k.o. Ježica, po parcelaciji parc.št. 1460/1 iste k.o., v enoti urejanja (EUP)PS-279.

Razpisne datoteke