Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 6. 2014

Datum objave: 23. 5. 2014
Rok za prijavo: 7. 6. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 350/50 (ID 1695-350/50-0) v izmeri 2.093 m2, k.o. 1695-Karlovško predmestje.