Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 6. 2014

Datum objave: 29. 5. 2014
Rok za prijavo: 13. 6. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča s parc. št. 477/42 in del zemljišča s parc. št. 428/25 v skupni izmeri 740 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.