Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 7. 2014

Datum objave: 14. 7. 2014
Rok za prijavo: 29. 7. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 266/11 (ID 1738-266/11-0) v izmeri 44 m2, k.o. 1738-Dravlje.