Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 7. 2014

Datum objave: 15. 7. 2014
Rok za prijavo: 30. 7. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 631/243 (ID 1753-631/243-0) v izmeri 55 m2, k.o. 1753-Vižmarje.