Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2014

Datum objave: 17. 7. 2014
Rok za prijavo: 2. 8. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora št. 146 v brezplačno uporabo, ID znak 2636-2735-27 (del), v izmeri 11,50 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke