Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2014

Datum objave: 17. 7. 2014
Rok za prijavo: 2. 8. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 762/2 (ID 2681-762/2-0) v izmeri 84 m2, k.o. 2681-Brinje II.