Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 8. 2014

Datum objave: 23. 7. 2014
Rok za prijavo: 7. 8. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji zemljišč, parc. št. 1143/4 v izmeri 11.970 m2, parc.št. 1143/6 v izmeri 5.406 m2 in parc.št. 1147/1 v izmeri 2.348 m2, vse k.o. 2636- Glince (brez cest), z namembnostjo BC – športni centri z zahtevo po izdelavi OPPN.

Razpisne datoteke