Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2014

Datum objave: 15. 8. 2014
Rok za prijavo: 9. 9. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 357/1 (ID 1739-357/1-0) v izmeri 76 m2, k.o. 1739-Zgornja Šiška.