Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 9. 2014

Datum objave: 11. 9. 2014
Rok za prijavo: 26. 9. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 361/241 v izmeri 35 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.