Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 10. 2014

Datum objave: 1. 10. 2014
Rok za prijavo: 16. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišči s parc. št. 1348/2 in 1348/3 v skupni izmeri 8.365 m2, obe k.o. 2636-Bežigrad.