Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 10. 2014

Datum objave: 1. 10. 2014
Rok za prijavo: 16. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče s parc. št. 639/5 v izmeri 227 m2, k.o. 1772-Slape.