Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 10. 2014

Datum objave: 7. 10. 2014
Rok za prijavo: 22. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 2411 (ID 2680-2411/0-0) v izmeri 17 m2, in parc. št. 2412 (ID 2680-2412/0-0) v izmeri 17 m2, obe k.o. 1755-Glince.