Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 10. 2014

Datum objave: 8. 10. 2014
Rok za prijavo: 23. 10. 2014
Rok za prijavo: 23. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 2401 (ID 2680-2401/0-0) v izmeri 18 m2, in parc. št. 2402 (ID 2680-2402/0-0) v izmeri 17 m2, obe k.o. 1755-Glince.