Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 10. 2014

Datum objave: 13. 10. 2014
Rok za prijavo: 28. 10. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v izmeri 4,01 m2, ki se nahaja na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 2 (trafika), v Ljubljani, stoječi na parc. št. 171/2, k.o. Gradišče I. Višina izhodiščne najemnine je 8,00 EUR/m2, kar znaša 32,08 EUR na mesec. Dejavnost, ki se lahko izvaja v prostoru je trgovina z neživili ali storitvena dejavnost.

Razpisne datoteke