Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2014

Datum objave: 22. 10. 2014
Rok za prijavo: 6. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo za zemljišče s parc. št. 1348/3 v izmeri 8.112 m2 in zemljišče s parc. št. 1348/2, v izmeri 253 m2, obe k.o. 2636-Bežigrad.

Razpisne datoteke