Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 11. 2014

Datum objave: 12. 11. 2014
Rok za prijavo: 27. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za poslovni prostor v velikosti 46,34 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Tržaška cesta 37, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 753/3, k.o. Vič. Izhodiščna višina najemnine je 10,00 EUR/m2, kar znaša 463,40 EUR na mesec. Poslovni prostor je namenjen za trgovsko dejavnost.

Razpisne datoteke