Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2014

Datum objave: 14. 11. 2014
Rok za prijavo: 29. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za obratovanje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja na nepremičninah s parc.št. 1393/29, 1393/50, 1393/51, 1393/52, 1393/19, 1393/20 in 1334/6, vse katastrski občini Vič.

Razpisne datoteke