Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 12. 2014

Datum objave: 27. 11. 2014
Rok za prijavo: 13. 12. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev najemne pogodbe za zemljišče s parc. št. 450/6 v izmeri 130 m2, zemljišče s parc. št. 451/4, v izmeri 370 m2 in zemljišče s parc. št. 452/5 v izmeri 190 m2, vse k.o. 1738-Dravlje.