Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2014

Datum objave: 3. 12. 2014
Rok za prijavo: 18. 12. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 1049/6 k.o. 1733 – Bizovik v Ljubljani.