Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 12. 2014

Datum objave: 5. 12. 2014
Rok za prijavo: 20. 12. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 385/337 k.o. 1695 Karlovško predmestje v Ljubljani.