Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 1. 2015

Datum objave: 5. 1. 2015
Rok za prijavo: 20. 1. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnini – zemljišči s parc. št. 13/46 (ID 2677-13/46-0) v izmeri 11 m2, in parc. št. 22/46 (ID 2677-22/46-0) v izmeri 4 m2, obe k.o. 2677-Prule.