Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 1. 2015

Datum objave: 6. 1. 2015
Rok za prijavo: 21. 1. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev najemne pogodbe za zemljišče s parc. št. 631/1 v izmeri 4.119 m2 in zemljišče s parc. št. 631/2, v izmeri 823 m2, obe k.o. 1757-Nadgorica.