Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 1. 2015

Datum objave: 16. 1. 2015
Rok za prijavo: 31. 1. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča, parc. št. 681/3 park, v izmeri 80 m², k.o. 1739 – Zgornja Šiška, v enoti urejanja(EUP)ŠI-21.

Razpisne datoteke