Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2015

Datum objave: 20. 1. 2015
Rok za prijavo: 4. 2. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1462/14 v izmeri 21 m², k.o. 1738 – Dravlje, v enoti urejanja (EUP) ŠI-429.

Razpisne datoteke