Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 3. 2015

Datum objave: 24. 2. 2015
Rok za prijavo: 11. 3. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev najemne pogodbe za zemljišče s parc. št. 2019/17 v izmeri 66 m2, k.o. 1723-Vič.