Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 4. 2015

Datum objave: 1. 4. 2015
Rok za prijavo: 15. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 886/2 k.o. 2683 – Grič v Ljubljani.