Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 4. 2015

Datum objave: 3. 4. 2015
Rok za prijavo: 18. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo v velikosti 94,72 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe in garaže (skladišče) v izmeri 52,58 m2, ki se nahajata na parc. št. 2033 in 2034/2 obe k.o. Tabor.