Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 4. 2015

Datum objave: 13. 4. 2015
Rok za prijavo: 28. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev 8. zakupnih pogodbe. Vrtički se nahajajo na parc. št. 1251/1 k.o. Ježica. Posamezni vrtiček ima površino 60 m2.

Razpisne datoteke