Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 4. 2015

Datum objave: 13. 4. 2015
Rok za prijavo: 28. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev 5. zakupnih pogodbe za vrtičke na parc. št. 120/1 k.o. Dravlje v izmeri 96 m2, 73 m2, 66 m2, 59 m2, 63 m2.

Razpisne datoteke