Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 4. 2015

Datum objave: 15. 4. 2015
Rok za prijavo: 30. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev zakupne pogodbe za vrtiček na parc. št. 120/1 k.o. Dravlje v izmeri 92 m2 .