Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2015

Datum objave: 21. 4. 2015
Rok za prijavo: 6. 5. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero na sklenitev zakupne pogodbe za del zemljišč s parc. št. 112/1, 130/1, 131/1, 133/1, 134/1, 136/3, 138/1 in 139/1 v skupni izmeri 1,08 ha, vse k.o. 1752-Stanežiče.

Razpisne datoteke