Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2015

Datum objave: 17. 6. 2015
Rok za prijavo: 2. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 3272/4, pozidano zemljišče v izmeri 3 m2, k. o. 1725 Ajdovščina, v enoti urejanja prostora (EUP) MS-171.

Razpisne datoteke